Villkor och bestämmelser

ALLMÄNT
Välkommen till Hermine Hold och vår webbplats, herminehold.com. Dessa villkor ("Villkor") gäller när du som konsument ("Du") gör en beställning via herminehold.com och tillhörande sidor ("Webbplatsen"). Villkoren är ett avtal mellan dig och Hermine Hold Fashion AB, reg. Nr 556850-0481, Rörstrandsgatan 17, 114 31 Stockholm ("Hermine Hold" eller "vi").
Villkoren är endast tillämpliga för dig som konsument när en beställning görs via webbplatsen. Vi ber dig att noggrant läsa igenom villkoren innan du fortsätter att använda webbplatsen. Genom att göra inköp från och använda webbplatsen godkänner du följande villkor.
För att beställa på webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre. Hermine Hold accepterar, enligt svensk lag, att inte acceptera kreditkortsbetalningar från personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (till exempel om du har lämnat felaktiga personuppgifter och/eller har någon anteckning om utebliven betalning av skuld).
Hermine Hold har inget ansvar vid fel i bilder, produktbeskrivning eller tekniska specifikationer, felaktiga priser och prisjusteringar (t.ex. prisändringar från leverantörer eller valutafluktuationer) eller felaktig information om huruvida en vara finns i lager. Hermine Hold har rätt att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera information när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt kommer vi att meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. Alla bilder på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge de varor du får, eller produktens exakta utseende, egenskaper eller ursprung.
Webbplatsen och allt innehåll på den ägs av Hermine Hold eller dess licensgivare. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadslagar. Detta innebär att varumärken, handelsnamn, produktnamn, bilder, grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Hermine Hold.
PERSONLIG INFORMATION
När du handlar på vår webbplats lagrar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna genomföra ditt köp. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Vi kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av den här webbplatsen. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies i vår integritetspolicy.
PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING
När vi tar emot en beställning från dig skickar vi en bekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du anger rätt information när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen är också ditt bevis på att du genomförde ditt köp.
I tillämpliga fall är priserna inklusive moms enligt den skattesats som gäller för mottagarlandet inom EU. Moms ingår inte i våra priser för kunder utanför EU. Beställningar till länder utanför EU kan omfattas av lokal moms, importtullar och/eller skatter som tas ut när paketet når ditt land. Du ansvarar för att betala sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att Hermine Hold inte har någon kontroll över dessa avgifter och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan Hermine Hold inte förutse deras storlek. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information. Om ditt land är en del av Europeiska unionen (EU) ingår moms i priserna.
Du kan välja att betala med betalkort, kreditkort eller med Klarna Invoice, allt via appen Klarna Checkout. Hermine Hold har rätt att neka beställningen om den fakturabetalning eller annan liknande betalningsmetod som du valt inte är godkänd av Hermine Hold. Hermine Hold förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder eller ändra betalningsmetod om ditt val av betalning av någon anledning inte fungerar vid köptillfället. Observera att eventuella begränsningar av betalningsalternativen anges på webbplatsen.
Alla kredit- eller betalkortstransaktioner på herminehold.com hanteras av Klarna AB. Hermine Hold lagrar eller hanterar inga bank- eller kreditkortsnummer på vår webbplats.
Hermine Hold kan erbjuda kampanjer på webbplatsen som har förmånligare villkor än vad som anges i dessa villkor, till exempel rabatter. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som Hermine Hold anger i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.
LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal dagar som anges på webbplatsen. Om inget annat avtalats, till exempel i samband med beställning av varor som för närvarande inte finns i lager.
Du har rätt att avbryta en beställning om den inte har skickats. Om du anser att leveransen av varor är försenad, vilket gör att du inte längre vill slutföra köpet, är det upp till dig att göra en annullering. Om varan redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En annullering är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits frånHermine Hold. Om en produkt inte längre erbjuds har Hermine Hold rätt att häva köpet och ge en återbetalning. Vi kommer att meddela kunden om återbetalning eller om en liknande produkt är tillgänglig.
Hermine Holds ansvar för fel i samband med leveransen är begränsat i enlighet med villkoren för leverans av försändelsen och vad som följer av dessa villkor. Vårt ansvar gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på webbplatsen är begränsat till det totala beloppet för din beställning. Hermine Hold har inget ansvar för indirekta förluster.
ÅNGERRÄTT OCH BYTESRÄTT
Du har 30 dagar från den dag du mottar din produkt för att få full återbetalning för ditt köp om du returnerar produkten, och upp till 30 dagar för att byta ut din produkt. Produkten måste vara i samma skick som när den mottogs. Produkten ska också vara i sin originalförpackning med intakta etiketter.
 • Vid återbetalning kommer Hermine Hold att betala tillbaka beloppet till dig så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det datum då vi tog emot ditt meddelande om ångerrätt. Hermine Hold kan hålla inne betalningen tills vi har mottagit varorna eller tills du har bevisat att varorna har skickats tillbaka, till exempel genom ett arkiveringskvitto.
  Återbetalningen kommer att ske till källan för det ursprungliga köpet, om inget annat avtalats eller om några problem uppstår.
 • En produkt kan endast ersättas med en produkt av samma eller lägre värde. Om du vill byta till en dyrare produkt måste du returnera produkten och vi kommer att utfärda en fullständig återbetalning. Därefter kan du om du vill lägga en ny beställning på rätt produkt.
 • Alla returer måste anmälas till kundtjänst, annars accepteras de inte. Klicka på här för att kontakta
 • Produkter som köpts direkt från vår webbplats måste returneras till vårt lager för att ett utbyte ska kunna göras. Produkterna kan inte bytas ut i en lokal butik. Observera att du kan behöva betala frakten för returpaketet. Efter byte av en produkt betalar Hermine Hold fraktkostnaderna för det nya paketet.
  GARANTI OCH ANSPRÅK
  Hermine Holds garanti är giltig i ett(1) år.
  Produkterna är tillverkade för att uppfylla våra höga kvalitetskrav. Dessutom omfattas produkterna också av vår garanti mot eventuella tillverkningsfel. Produkterna montering, sömmar och lim. Garantin för Hermine Hold täcker endast de delar som nämns ovan. För att rapportera ett garantiproblem, vänligen kontakta kundtjänst Här.
  Observera att Hermine Holds garanti inte täcker:
 • Fel och skador på grund av förlust, stöld, brand, vatten eller naturkatastrofer.
 • Problem eller skador som orsakats av felaktig användning, försummelse (revor, bucklor, brott, fall), olyckor eller omotiverade reparationer eller modifieringar.
 • Estetiska förändringar, defekter och skador som beror på normalt slitage och åldrande.
 • Underlåtenhet att följa skötselinstruktionerna(Länk) kan leda till att garantin upphör att gälla.
 • Det är viktigt att kunderna noggrant undersöker föremålet när de har mottagits. Om din vara har skadats under transporten måste du anmäla detta så snart som möjligt till kundtjänsten. Om du upptäcker att en vara är skadad eller inte stämmer överens med den vara du beställt måste du kontakta kundtjänsten inom 30 dagar.
  Eventuella klagomål ska skickas till vårkundtjänst . Ange ditt ordernummer och orsaken till ditt klagomål så återkommer vi med ytterligare instruktioner om hur du returnerar produkten. Om en returnerad produkt inte har något fel har Hermine Hold rätt att ta ut en avgift för transportkostnader. Om en produkt ska ersättas görs detta på en produkt av liknande modell eller design. Om en viss produkt inte längre finns i lager har kunden rätt till återbetalning. Om en tvist uppstår mellan dig som kund och Hermine Hold och vi inte kan lösa tvisten kan du lämna in ett klagomål till EU:s fungerande tvistlösning online, ODR. Mer information finns på följande länk http://ec.europa.eu/odr.
  ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL
  Vår webbplats kan innehålla användargenererat innehåll, till exempel sociala medier. Hermine Hold tar inget juridiskt ansvar för sådant material. Om du misstänker ett upphovsrättsintrång eller ett intrång i någon annan rättighet, eller om du av någon annan anledning känner dig kränkt av det innehåll som publiceras på webbplatsen, vänligen kontakta vårkundtjänst .
  ÄGANDESKAP
  Alla produkter förblir Hermine Holds egendom tills full betalning har mottagits. Alla försök till bedrägeri kommer att polisanmälas. Hermine Hold förbehåller sig rätten att annullera ett köp om bedrägeri misstänks.
  FORCE MAJEURE
  I händelse av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärder, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/datakommunikation eller annan kommunikation, samt brister eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges här. Hermine Hold kommer att kunna tillämpa sig på force majeure. Dessa omständigheter ska utgöra grund för ansvarsfrihet och andra sanktioner. Om detta inträffar kommer vi att försöka informera dig.
  TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
  Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbplats. I den mån lagen tillåter det har svenska domstolar exklusiv behörighet för tvister som uppstår i samband med dessa Villkor eller din användning av webbplatsen, med undantag för de fall där Hermine Hold frivilligt väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där Hermine Hold har hemvist.
  ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
  Hermine Hold förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringarna gäller från den tidpunkt då du har accepterat villkoren (i samband med nya köp eller besök på webbplatsen) eller 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Hermine Hold rekommenderar att du håller dig regelbundet uppdaterad på webbplatsen för att vara medveten om eventuella ändringar av villkoren.
  INVALIDITET
  Om den behöriga domstolen, myndigheten eller skiljedomstolen anser att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte kan verkställas, ska bestämmelsen i fråga och alla andra bestämmelser vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. De bestämmelser som förklaras ogiltiga eller icke verkställbara kommer att ersättas av relevant juridisk vägledning och rådgivning.
  INFORMATION OM FÖRETAGET
  Hermine Hold Fashion AB Rörstrandsgatan 17, 113 41 Stockholm, Sverige, Org. Nr: 556850-0481
  Kontakt: Hermine Hold Support E-post: collaborations@herminehold.com

  Returer

  RETURER Följ stegen nedan för att returnera din beställning: Skicka oss och maila till hello@herminehold.com och märk ditt brev med "Return" Vi återkommer med ytterligare instruktioner. VILLKOR: *Observera att du måste skicka tillbaka din beställning inom 30 dagar från att du mottagit den. Hermine Hold kommer inte att acceptera några returer efter denna period. Din vara måste vara i samma skick som när du tog emot den. *Observera att du måste betala fraktkostnader för returpaketet. *Observera att vi inte erbjuder tjänsten att byta dina varor. Om du vill få ett utbyte, skicka tillbaka din beställning och placera en ny när det passar dig. Så snart den returnerade beställningen når vårt lager kommer du att få tillbaka pengarna. Alla erbjudanden eller kampanjer som erbjuds under det ursprungliga köpet kommer fortfarande att respekteras när du gör en ny beställning - kontakta oss för mer information. *De produkter du vill returnera är ditt ansvar tills vi tar emot dem. Det kan vara en bra idé att spara ditt returkvitto samt bevis på värdet på de produkter du returnerat. *Artiklar markerade som "Rea" kommer att uteslutas från vår normala returpolicy och kommer INTE att vara berättigade att returneras eller bytas ut".